Thứ trưởng Hà Kim Ngọc: Đảm đương nhiệm vụ Phó Chủ tịch Đại hội đồng là cơ hội tốt để Việt Nam thể hiện ‘trách nhiệm kép’ tại UNESCO

Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc, Chủ tịch Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam khẳng định, việc Việt Nam được tín nhiệm bầu là một trong những Phó Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO tại Kỳ họp lần thứ 42 đại diện cho khu vực châu Á – Thái Bình Dương có ý nghĩa quan trọng.

Theo Thứ trưởng Hà Kim Ngọc, Đại hội đồng là cơ quan quyền lực cao nhất của UNESCO, gồm đại diện của tất cả 194 nước thành viên và các thành viên liên kết của Tổ chức. Đại hội đồng quyết định những vấn đề quan trọng nhất của Tổ chức như đường lối, chính sách, kết nạp thành viên mới, bầu Hội đồng Chấp hành và Tổng Giám đốc, thông qua chương trình và ngân sách hoạt động của Tổ chức.

Việc Việt Nam được tín nhiệm bầu là một trong những Phó Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO tại Kỳ họp lần thứ 42 đại diện cho khu vực châu Á – Thái Bình Dương có ý nghĩa quan trọng:

Thứ nhất, tiếp tục khẳng định chính sách đối ngoại đúng đắn của Đảng và Nhà nước về đa phương hóa, đa dạng hóa và hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng và hiệu quả, chủ trương đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương, như tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Chỉ thị số 25-CT/TW của Ban Bí thư.

Thứ hai, thể hiện vị thế và uy tín ngày càng cao của Việt Nam trên trường quốc tế, cho thấy sự ủng hộ, tin tưởng của cộng đồng quốc tế đối với khả năng đóng góp và năng lực điều hành của ta tại các thể chế đa phương toàn cầu, và đặc biệt là sự ghi nhận đối với những đóng góp tích cực của ta trong tổ chức UNESCO.

Thứ ba, với trọng trách mới này, lần đầu tiên nước ta cùng một lúc đảm nhận vai trò tại 4 cơ chế then chốt của UNESCO (thành viên Hội đồng Chấp hành UNESCO, Phó Chủ tịch Ủy ban liên Chính phủ Công ước 2005 về bảo vệ và phát huy sự đa dạng của các biểu đạt văn hóa, thành viên Ủy ban liên Chính phủ Công ước 2003 về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể). Việt Nam có điều kiện trực tiếp tham gia vào quá trình điều hành, định hình các chính sách, quyết định quan trọng của UNESCO,

Thứ tư, đây còn là kết quả của việc triển khai hiệu quả Chiến lược Ngoại giao Văn hóa đến năm 2030, quá trình vận động bài bản, đồng bộ các đối tác quốc tế để có được sự ủng hộ rộng rãi như vậy.

Thứ năm, việc đảm đương nhiệm vụ là Phó Chủ tịch Đại hội đồng là cơ hội tốt để Việt Nam thể hiện “trách nhiệm kép” trong việc: đóng góp một cách chủ động, tích cực và thực chất hơn vào các vấn đề quốc tế mà UNESCO đang quan tâm, cũng như thúc đẩy các chương trình, định hướng lớn của UNESCO trên 5 lĩnh vực giáo dục, văn hóa, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và thông tin truyền thông; bảo vệ lợi ích quốc gia, tận dụng các ý tưởng, sáng kiến của UNESCO phục vụ sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước một cách bền vững, đồng bộ và toàn diện.

“Có thể nói, đường lối đối ngoại đúng đắn, những thành tựu về phát triển kinh tế – xã hội, uy tín và vị thế quốc tế của Việt Nam, vai trò và đóng góp chủ động của ta tại UNESCO đã góp phần vào việc dành được sự tin tưởng và ủng hộ của các nước”, Thứ trưởng Hà Kim Ngọc nhấn mạnh.

Chu An

 

 

 

 

     


     

Mã QR Code ủng hộ vansudia.net


BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây