Thủ tướng dự Lễ phát động Phong trào thi đua ‘Xóa nhà tạm, nhà dột nát’ Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến tiếp nhận hỗ trợ kinh phó xóa nhà tạm, nhà dột nát từ các nhà tài trợ.

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến tiếp nhận hỗ trợ kinh phó xóa nhà tạm, nhà dột nát từ các nhà tài trợ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương, đến dự Lễ phát động Phong trào thi đua “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trong cả nước.

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến tiếp nhận hỗ trợ kinh phó xóa nhà tạm, nhà dột nát từ các nhà tài trợ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến trao biểu trưng phân bổ hỗ trợ kinh phí xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các tỉnh.
Thủ tướng dự Lễ phát động Phong trào thi đua “Xóa nhà tạm, nhà dột nát”
error: Bạn muốn copy ? Đăng ký làm thành viên
X