30.3 C
Vietnam, GF
Thứ Hai, Tháng Sáu 24, 2024
Thủ tướng dự Lễ phát động Phong trào thi đua ‘Xóa nhà tạm, nhà dột nát’ Thủ tướng Phạm Minh Chính phát động Phong trào thi đua “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trong cả nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát động Phong trào thi đua “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trong cả nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương, đến dự Lễ phát động Phong trào thi đua “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trong cả nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát động Phong trào thi đua “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trong cả nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát động Phong trào thi đua “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trong cả nước.
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát động Phong trào thi đua “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trong cả nước.
error: Bạn muốn copy ? Đăng ký làm thành viên
X