27.1 C
Vietnam, GF
Thứ Hai, Tháng Sáu 17, 2024
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Diễn đàn chuyển đổi số ngành ngân hàng năm 2024 Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Diễn đàn chuyển đổi số ngành ngân hàng năm 2024

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Diễn đàn chuyển đổi số ngành ngân hàng năm 2024

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan trưng bày về ứng dụng chuyển đổi số trong lĩnh vực ngân hàng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan trưng bày về ứng dụng chuyển đổi số trong lĩnh vực ngân hàng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan trưng bày về ứng dụng chuyển đổi số trong lĩnh vực ngân hàng.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan trưng bày về ứng dụng chuyển đổi số trong lĩnh vực ngân hàng.
error: Bạn muốn copy ? Đăng ký làm thành viên
X