23 C
Vietnam, GF
Thứ Hai, Tháng Sáu 24, 2024
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan gian trưng bày các sản phẩm ứng dụng khoa học và công nghệ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan gian trưng bày các sản phẩm ứng dụng khoa học và công nghệ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nghe giới thiệu về Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan gian trưng bày các sản phẩm ứng dụng khoa học và công nghệ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nghe giới thiệu về Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam
error: Bạn muốn copy ? Đăng ký làm thành viên
X