29 C
Vietnam, GF
Thứ Sáu, Tháng Sáu 21, 2024
Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đón Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone.
Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone
error: Bạn muốn copy ? Đăng ký làm thành viên
X