23.2 C
Vietnam, GF
Chủ Nhật, Tháng Sáu 23, 2024
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát động Chương trình đăng ký hiến tặng mô, tạng Thủ tướng Phạm Minh Chính trao đổi với các bác sỹ Bệnh viện Việt Đức.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao đổi với các bác sỹ Bệnh viện Việt Đức.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao đổi với các bác sỹ Bệnh viện Việt Đức.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao đổi với các bác sỹ Bệnh viện Việt Đức.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao đổi với các bác sỹ Bệnh viện Việt Đức.
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát động Chương trình đăng ký hiến tặng mô, tạng
error: Bạn muốn copy ? Đăng ký làm thành viên
X