29 C
Vietnam, GF
Thứ Sáu, Tháng Sáu 21, 2024
Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024 Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone phát biểu tại Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024.

Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone phát biểu tại Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024

Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone phát biểu tại Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024.

Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn phát biểu tại Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone cùng trưởng đoàn các nước ASEAN tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024.
error: Bạn muốn copy ? Đăng ký làm thành viên
X