30.3 C
Vietnam, GF
Thứ Hai, Tháng Sáu 24, 2024
Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024 Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024.
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024 tại Hà Nội, sáng 23/4/2024.
error: Bạn muốn copy ? Đăng ký làm thành viên
X