27.1 C
Vietnam, GF
Thứ Hai, Tháng Sáu 17, 2024
Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024 Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Diễn đàn có chủ đề "Xây dựng Cộng đồng ASEAN phát triển nhanh, bền vững, lấy người dân làm trung tâm."

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Diễn đàn có chủ đề “Xây dựng Cộng đồng ASEAN phát triển nhanh, bền vững, lấy người dân làm trung tâm.”

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Diễn đàn có chủ đề “Xây dựng Cộng đồng ASEAN phát triển nhanh, bền vững, lấy người dân làm trung tâm.”

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024 tại Hà Nội, sáng 23/4/2024.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024.
error: Bạn muốn copy ? Đăng ký làm thành viên
X