27.1 C
Vietnam, GF
Thứ Hai, Tháng Sáu 17, 2024
Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024 Sáng 23/4/2024, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone tham dự và phát biểu tại Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024 với chủ đề "Xây dựng Cộng đồng ASEAN phát triển nhanh, bền vững, lấy người dân làm trung tâm."

Sáng 23/4/2024, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone tham dự và phát biểu tại Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024 với chủ đề “Xây dựng Cộng đồng ASEAN phát triển nhanh, bền vững, lấy người dân làm trung tâm.”

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024

Sáng 23/4/2024, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone tham dự và phát biểu tại Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024 với chủ đề “Xây dựng Cộng đồng ASEAN phát triển nhanh, bền vững, lấy người dân làm trung tâm.”

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024 tại Hà Nội sáng 23/4/2024. (
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn phát biểu tại Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024.
error: Bạn muốn copy ? Đăng ký làm thành viên
X