23.3 C
Vietnam, GF
Thứ Sáu, Tháng Sáu 21, 2024
Thủ tướng: Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn phải đặt con người là trung tâm Thủ tướng thăm và nói chuyện với các cán bộ, nhân viên cửa khẩu Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn.

Thủ tướng thăm và nói chuyện với các cán bộ, nhân viên cửa khẩu Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn.

Thủ tướng thăm và nói chuyện với các cán bộ, nhân viên cửa khẩu Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn.

Thủ tướng thăm và nói chuyện với các cán bộ, nhân viên cửa khẩu Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn.

Thủ tướng và lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương cùng các nhà đầu tư được trao Quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
error: Bạn muốn copy ? Đăng ký làm thành viên
X