Thủ tướng thăm và khảo sát một số dự án trọng điểm tại Phú Quốc Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra công trình xây dựng Tượng đài Bác Hồ tại phường Dương Đông, Thành phố Phú Quốc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra công trình xây dựng Tượng đài Bác Hồ tại phường Dương Đông, Thành phố Phú Quốc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra công trình Tượng đài Bác Hồ tại phường Dương Đông, Thành phố Phú Quốc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra công trình xây dựng Tượng đài Bác Hồ tại phường Dương Đông, Thành phố Phú Quốc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra công trình Tượng đài Bác Hồ tại phường Dương Đông, Thành phố Phú Quốc.
Thủ tướng Phạm Minh Chính khảo sát Dự án nhà máy xử lý rác thải tập trung tại Phú Quốc.
error: Bạn muốn copy ? Đăng ký làm thành viên
X