29 C
Vietnam, GF
Thứ Sáu, Tháng Sáu 21, 2024
Thủ tướng: Trẻ em là hạnh phúc của mỗi gia đình, là tương lai của đất nước Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà cho trẻ em khuyết tật tại Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ khuyết tật Hà Nội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà cho trẻ em khuyết tật tại Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ khuyết tật Hà Nội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà cho trẻ em tại Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ khuyết tật Hà Nội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà cho trẻ em khuyết tật tại Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ khuyết tật Hà Nội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính động viên trẻ em khuyết tật tại Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ khuyết tật Hà Nội.
Thủ tướng: Trẻ em là hạnh phúc của mỗi gia đình, là tương lai của đất nước
error: Bạn muốn copy ? Đăng ký làm thành viên
X