23.3 C
Vietnam, GF
Thứ Sáu, Tháng Sáu 21, 2024
Thủ tướng yêu cầu Quảng Bình đẩy mạnh 3 đột phá chiến lược Chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề "Quảng Bình hành trình khát vọng-phát triển".

Chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Quảng Bình hành trình khát vọng-phát triển”.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề

Chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Quảng Bình hành trình khát vọng-phát triển”.

Thủ tướng yêu cầu Quảng Bình đẩy mạnh 3 đột phá chiến lược
error: Bạn muốn copy ? Đăng ký làm thành viên
X