23.6 C
Vietnam, GF
Thứ Sáu, Tháng Sáu 21, 2024
Thực hiện tốt quy hoạch, nỗ lực phát triển Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2025 Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Xây dựng, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch cho lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Xây dựng, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch cho lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Xây dựng, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch cho lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Xây dựng, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch cho lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế.

Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế trao các quyết định, biên bản chấp thuận chủ trương nghiên cứu đầu tư cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp tại Hội nghị.
error: Bạn muốn copy ? Đăng ký làm thành viên
X