23.6 C
Vietnam, GF
Thứ Sáu, Tháng Sáu 21, 2024
Tình hình phân loại văn học nghệ thuật theo tiêu chí chức năng và vấn đề phân chia văn học nghệ thuật thành hai hệ thống – Tiến sĩ Lâm Vinh Tình hình phân loại văn học nghệ thuật theo tiêu chí chức năng và vấn đề phân chia văn học nghệ thuật thành hai hệ thống - Tiến sĩ Lâm Vinh

Tình hình phân loại văn học nghệ thuật theo tiêu chí chức năng và vấn đề phân chia văn học nghệ thuật thành hai hệ thống – Tiến sĩ Lâm Vinh

Tiến sĩ Lâm Vinh

LÂM VINH
Năm sinh; 1936
Tên thật: Lâm Quang Vinh
Quê quán: huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng.
Hiện sống tại: Thành phố Hồ Chí Minh.
Nghề nghiệp cơ bản: dạy học.
Học vị: Tiến sĩ khoa học Ngữ văn.
Hội viên Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam.
Hội viên Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh.
Hội viên Hội Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.

TÌNH HÌNH PHÂN LOẠI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT THEO TIÊU CHÍ CHỨC NĂNG VÀ VẤN ĐỀ PHÂN CHIA VĂN HỌC NGHỆ THUẬT THÀNH HAI HỆ THỐNG
Trích trong cuốn sách “Văn học nghệ thuật và chức năng”” của tác giả Lâm Vinh

Phần 1: Trong nghiên cứu Mỹ học và Nghệ thuật

      Sau khi giới thiệu về hình thái học nghệ thuật, một bộ môn về phương pháp phân loại nghệ thuật, dưới đây xin lược kể về sự thực hành phân loại văn học nghệ thuật theo tiêu chí chức năng và phân chia thành hai hệ thống trong lịch sử nghiên cứu – lý luận văn học nghệ thuật.

      Không phải những nhà lý luận, không phải những bộ óc bác học, mà chính những con người thuở ban đầu của cuộc sống hoang sơ, trong trạng thái hỗn đồng, nguyên hợp của những sinh hoạt vật chất và tinh thần, đã nhận ra sự khác biệt của các hoạt động của con người, của các loại hình thẩm mỹ – nghệ thuật. Đó là mầm mống tư tưởng hình thái học trong tư duy thần thoại, chức năng tạo lập vũ trụ (Nhất ông đếm cát, Nhì ông tát bể, Ba ông kể sao, Bốn ông đào sông, Năm ông trồng cây, Sáu ông xây rú…), sau đó là thần hóa những sáng tạo kiến trúc đầu tiên, những vũ khí đầu tiên (Loa thành, nỏ thần). Người cổ Hy Lạp có cả một gia hệ các nữ thần nghệ thuật (muses) dưới trướng của vị nam thần đẹp nhất, được ngưỡng mộ nhất – thần ánh sáng và nghệ thuật, là Apolon: nữ thần âm nhạc Euterpe, nữ thần sử thi và hùng biện Calliope, nữ thần thơ trữ tình Polymnie, nữ thần bi kịch Melpoméne, nữ thần hài kịch và thơ điền viên Thalie, nữ thần múa Terpsichore…

error: Bạn muốn copy ? Đăng ký làm thành viên
X