27.2 C
Vietnam, GF
Thứ Hai, Tháng Sáu 24, 2024
Tiểu thuyết ‘Từ Việt Bắc về Hà Nội’: Thời hoạt động cách mạng sôi nổi của Bác Hồ Tiểu thuyết 'Từ Việt Bắc về Hà Nội': Thời hoạt động cách mạng sôi nổi của Bác Hồ

Tiểu thuyết ‘Từ Việt Bắc về Hà Nội’: Thời hoạt động cách mạng sôi nổi của Bác Hồ

Sách do Nhà xuất bản Văn học và Công ty Cổ phần Văn hóa và Truyền thông Liên Việt liên kết xuất bản, phát hành.

Tiểu thuyết ‘Từ Việt Bắc về Hà Nội’: Thời hoạt động cách mạng sôi nổi của Bác Hồ

Bộ tiểu thuyết của Phó Giáo sư, Tiến sỹ, nhà văn Nguyễn Thế Kỷ được đánh giá là tác phẩm văn học đương đại Việt Nam phản ánh đầy đủ, sâu sắc và sinh động về thân thế, sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh
error: Bạn muốn copy ? Đăng ký làm thành viên
X