23.2 C
Vietnam, GF
Chủ Nhật, Tháng Sáu 23, 2024
Tiểu thuyết Việt Nam hiện đại 1925-1945: Khai sinh và tiến trình Từ trái qua: Gs.Trần Đình Sử, dịch giả Ngân Xuyên (Phạm Xuân Nguyên), nhà văn Hoàng Minh Tường, nhà giáo Phạm Xuân Thạch.

Từ trái qua: Gs.Trần Đình Sử, dịch giả Ngân Xuyên (Phạm Xuân Nguyên), nhà văn Hoàng Minh Tường, nhà giáo Phạm Xuân Thạch.

Từ trái qua: Gs.Trần Đình Sử, dịch giả Ngân Xuyên (Phạm Xuân Nguyên), nhà văn Hoàng Minh Tường, nhà giáo Phạm Xuân Thạch.

Từ trái qua: Gs.Trần Đình Sử, dịch giả Ngân Xuyên (Phạm Xuân Nguyên), nhà văn Hoàng Minh Tường, nhà giáo Phạm Xuân Thạch.

Tiểu thuyết Việt Nam hiện đại 1925-1945: Khai sinh và tiến trình
error: Bạn muốn copy ? Đăng ký làm thành viên
X