23.6 C
Vietnam, GF
Thứ Sáu, Tháng Sáu 21, 2024
Tìm hiểu lịch sử Việt Nam tại Thư viện Quốc hội lớn nhất thế giới Tìm hiểu lịch sử Việt Nam tại Thư viện Quốc hội lớn nhất thế giới

Tìm hiểu lịch sử Việt Nam tại Thư viện Quốc hội lớn nhất thế giới

Anh Ryan Wolfson Ford, cán bộ Ban Tham khảo châu Á của Thư viện Quốc hội đang tra các tư liệu liên quan đến Việt Nam tại Thư viện Quốc hội.

Tìm hiểu lịch sử Việt Nam tại Thư viện Quốc hội lớn nhất thế giới

Toàn cảnh phòng đọc chính của Thư viện.
error: Bạn muốn copy ? Đăng ký làm thành viên
X