23.4 C
Vietnam, GF
Thứ Hai, Tháng Sáu 24, 2024
Tổng thư ký Liên hợp quốc ấn tượng trước tăng trưởng kinh tế của Việt Nam Đại sứ Đặng Hoàng Giang làm việc với Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres.

Đại sứ Đặng Hoàng Giang làm việc với Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres.

Đại sứ Đặng Hoàng Giang làm việc với Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres.

Đại sứ Đặng Hoàng Giang làm việc với Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres.

Tổng thư ký Liên hợp quốc ấn tượng trước tăng trưởng kinh tế của Việt Nam
error: Bạn muốn copy ? Đăng ký làm thành viên
X