29 C
Vietnam, GF
Thứ Sáu, Tháng Sáu 21, 2024
Tổng thư ký Liên hợp quốc ấn tượng trước tăng trưởng kinh tế của Việt Nam Tổng thư ký Liên hợp quốc ấn tượng trước tăng trưởng kinh tế của Việt Nam

Tổng thư ký Liên hợp quốc ấn tượng trước tăng trưởng kinh tế của Việt Nam

Đại sứ Đặng Hoàng Giang làm việc với Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres.

Tổng thư ký Liên hợp quốc ấn tượng trước tăng trưởng kinh tế của Việt Nam

Đại sứ Đặng Hoàng Giang làm việc với Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres.
error: Bạn muốn copy ? Đăng ký làm thành viên
X