23 C
Vietnam, GF
Thứ Hai, Tháng Sáu 24, 2024
Trực thăng thám hiểm Ingenuity trên Sao Hỏa gửi thông tin cuối cùng về Trái Đất Trực thăng thám hiểm Ingenuity trên Sao Hỏa gửi thông tin cuối cùng về Trái Đất

Trực thăng thám hiểm Ingenuity trên Sao Hỏa gửi thông tin cuối cùng về Trái Đất

Trực thăng thám hiểm Ingenuity trên Sao Hỏa gửi thông tin cuối cùng về Trái Đất

Trực thăng thám hiểm Ingenuity trên Sao Hỏa gửi thông tin cuối cùng về Trái Đất

error: Bạn muốn copy ? Đăng ký làm thành viên
X