27.1 C
Vietnam, GF
Thứ Hai, Tháng Sáu 17, 2024
Tướng công Nguyễn Trung Nghĩa Năm 2020, sau khi cải tạo, đền thờ có thêm khu tiền đường dùng để tiếp khách và tổ chức việc họ.

Năm 2020, sau khi cải tạo, đền thờ có thêm khu tiền đường dùng để tiếp khách và tổ chức việc họ.

Năm 2020, sau khi cải tạo, đền thờ có thêm khu tiền đường dùng để tiếp khách và tổ chức việc họ.

Năm 2020, sau khi cải tạo, đền thờ có thêm khu tiền đường dùng để tiếp khách và tổ chức việc họ.

Ông Nguyễn Trung Ngọc, Chủ tịch Hội đồng gia tộc thắp hương lên bàn thờ cụ Nguyễn Trung Nghĩa.
error: Bạn muốn copy ? Đăng ký làm thành viên
X