24.4 C
Vietnam, GF
Thứ Sáu, Tháng Sáu 21, 2024
Tướng quân Nguyễn Bá Lệ và dòng họ Nguyễn ở Nga Hải Tướng quân Nguyễn Bá Lệ và dòng họ Nguyễn ở Nga Hải

Tướng quân Nguyễn Bá Lệ và dòng họ Nguyễn ở Nga Hải

Ông Nguyễn Bá Hòe giới thiệu về 2 tấm bia quý của dòng họ.

Tướng quân Nguyễn Bá Lệ và dòng họ Nguyễn ở Nga Hải

Ông Nguyễn Bá Hòe giới thiệu về 2 tấm bia quý của dòng họ.
error: Bạn muốn copy ? Đăng ký làm thành viên
X