23.3 C
Vietnam, GF
Thứ Sáu, Tháng Sáu 21, 2024
Ước mong mộc mạc của người Brâu ở Kon Tum trong Lễ cúng Trỉa lúa Những gùi hạt giống được người Brâu mang cúng Yàng (thần) với mong muốn có được vụ mùa bội thu.

Những gùi hạt giống được người Brâu mang cúng Yàng (thần) với mong muốn có được vụ mùa bội thu.

Những gùi hạt giống được người Brâu mang cúng Yàng (thần) với mong muốn có được vụ mùa bội thu.

Những gùi hạt giống được người Brâu mang cúng Yàng (thần) với mong muốn có được vụ mùa bội thu.

Ước mong mộc mạc của người Brâu ở Kon Tum trong Lễ cúng Trỉa lúa
error: Bạn muốn copy ? Đăng ký làm thành viên
X