23.3 C
Vietnam, GF
Thứ Sáu, Tháng Sáu 21, 2024
Vài suy nghĩ khi viết bài thơ “Một ngôi sao” – Tác giả: Nhà thơ Nguyễn Hữu Quang Vài suy nghĩ khi viết bài thơ "Một ngôi sao" - Tác giả: Nhà thơ Nguyễn Hữu Quang

Vài suy nghĩ khi viết bài thơ “Một ngôi sao” – Tác giả: Nhà thơ Nguyễn Hữu Quang

Nhà thơ Nguyễn Hữu Quang (bìa phải) tại Bảo tàng Cổ Loa.

Vài suy nghĩ khi viết bài thơ “Một ngôi sao” – Tác giả: Nhà thơ Nguyễn Hữu Quang

Nhà thơ Nguyễn Hữu Quang (giữa) tại Thư viện Quốc Gia.
error: Bạn muốn copy ? Đăng ký làm thành viên
X