30.3 C
Vietnam, GF
Thứ Hai, Tháng Sáu 24, 2024
Van Gogh vẽ liên tiếp 4 bức tranh sau khi tự cắt tai ‘Orchard in Blossom, View of Arles’ là tác phẩm đầu tiên trong bộ 4 bức tranh phong cảnh Arles ra đời vào tháng 4/1889.

‘Orchard in Blossom, View of Arles’ là tác phẩm đầu tiên trong bộ 4 bức tranh phong cảnh Arles ra đời vào tháng 4/1889.

‘Orchard in Blossom, View of Arles’ là tác phẩm đầu tiên trong bộ 4 bức tranh phong cảnh Arles ra đời vào tháng 4/1889.

‘Orchard in Blossom, View of Arles’ là tác phẩm đầu tiên trong bộ 4 bức tranh phong cảnh Arles ra đời vào tháng 4/1889.

Bức ‘Peach Trees in Blossom’ với cảnh sắc nhẹ nhàng.
error: Bạn muốn copy ? Đăng ký làm thành viên
X