23.6 C
Vietnam, GF
Thứ Sáu, Tháng Sáu 21, 2024
Venezuela đối mặt số vụ cháy rừng kỷ lục do hạn hán Venezuela đối mặt số vụ cháy rừng kỷ lục do hạn hán

Venezuela đối mặt số vụ cháy rừng kỷ lục do hạn hán

Venezuela đối mặt số vụ cháy rừng kỷ lục do hạn hán

Venezuela đối mặt số vụ cháy rừng kỷ lục do hạn hán

error: Bạn muốn copy ? Đăng ký làm thành viên
X