23.6 C
Vietnam, GF
Thứ Sáu, Tháng Sáu 21, 2024
Việt Nam luôn đoàn kết và ủng hộ Cuba, kêu gọi chấm dứt bao vây, cấm vận Việt Nam luôn đoàn kết và ủng hộ Cuba, kêu gọi chấm dứt bao vây, cấm vận

Việt Nam luôn đoàn kết và ủng hộ Cuba, kêu gọi chấm dứt bao vây, cấm vận

Việt Nam luôn đoàn kết và ủng hộ Cuba, kêu gọi chấm dứt bao vây, cấm vận

Việt Nam luôn đoàn kết và ủng hộ Cuba, kêu gọi chấm dứt bao vây, cấm vận

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang gặp Bộ trưởng Ngoại giao Cuba.
error: Bạn muốn copy ? Đăng ký làm thành viên
X