30.3 C
Vietnam, GF
Thứ Hai, Tháng Sáu 24, 2024
Việt Nam và các thành viên UNESCO thúc đẩy hợp tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Việt Nam và các thành viên UNESCO thúc đẩy hợp tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa

Việt Nam và các thành viên UNESCO thúc đẩy hợp tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa

Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc phát biểu tại cuộc gặp.

Việt Nam và các thành viên UNESCO thúc đẩy hợp tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa

Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc phát biểu tại cuộc gặp.
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.
error: Bạn muốn copy ? Đăng ký làm thành viên
X