30.3 C
Vietnam, GF
Thứ Hai, Tháng Sáu 24, 2024
Vùng đất Hà Tĩnh thời các Vua Hùng dựng nước – từ huyền sử đến lịch sử Đền thờ Đức Thủy Tổ Kinh Dương Vương và các Vua Hùng trong Khu di tích lịch sử - văn hóa Đại Hùng ở TX Hồng Lĩnh vẫn đang trong quá trình đầu tư xây dựng.

Đền thờ Đức Thủy Tổ Kinh Dương Vương và các Vua Hùng trong Khu di tích lịch sử – văn hóa Đại Hùng ở TX Hồng Lĩnh vẫn đang trong quá trình đầu tư xây dựng.

Hội thảo khoa học quốc gia “Thời đại Hùng Vương trong tiến trình lịch sử Việt Nam”.

Đền thờ Đức Thủy Tổ Kinh Dương Vương và các Vua Hùng trong Khu di tích lịch sử – văn hóa Đại Hùng ở TX Hồng Lĩnh vẫn đang trong quá trình đầu tư xây dựng.

Vùng đất Hà Tĩnh thời các Vua Hùng dựng nước – từ huyền sử đến lịch sử
error: Bạn muốn copy ? Đăng ký làm thành viên
X