Xây dựng Bộ chỉ số văn hóa quốc gia, vì sự phát triển bền vững

Xây dựng Bộ chỉ số văn hóa quốc gia, vì sự phát triển bền vững
Toàn cảnh Hội thảo

Ngày 19/9/2022, tại Hà Nội, Viện VHNT quốc gia Việt Nam phối hợp với Cục Hợp tác Quốc tế (Bộ VHTTDL) và Văn phòng UNESCO tại Việt Nam tổ chức Hội thảo “Báo cáo kết quả dự án triển khai thí điểm Bộ Chỉ số Văn hóa|2030 của UNESCO tại Việt Nam và TP. Huế”. Tại Hội thảo, các chuyên gia trong nước và quốc tế nhấn mạnh tầm quan trọng của dự án, từ đó hướng đến xây dựng Bộ chỉ số về văn hóa quốc gia, vì sự phát triển bền vững.

Dự thảo báo cáo quốc gia từ kết quả dự án cho biết, việc triển khai Bộ Chỉ số Văn hóa 2030 là cơ hội cho Việt Nam có được những hiểu biết thiết thực, nhằm củng cố sự gắn kết  giữa văn hóa và phát triển bền vững. Nhiều kết quả quan trọng từ triển khai dự án được báo cáo, theo đó khẳng định, di sản văn hóa đã và đang là một trong những trọng tâm của chính  sách văn hóa ở Việt Nam. Đầu tư cho di sản là trách nhiệm chung của cả Trung ương và địa phương. Vai trò của cộng đồng như là những nhân tố tích cực định hình chính sách văn hóa và các biện pháp quản trị đã được cải thiện rất nhiều, đặc biệt trong lĩnh vực di sản văn hóa….

Dự thảo Báo cáo cũng cho biết những kết quả  nghiên cứu quan trọng khác như mối quan hệ giữa biến đổi khí hậu và bảo tồn di sản; cơ sở hạ tầng văn hóa; số người làm việc trong các ngành văn hóa; xuất khẩu văn hóa của Việt Nam tạo ra những giá trị kinh tế quan trọng; đầu tư cho văn hóa; hệ thống chính sách văn hóa…

Theo đó, từ thời điểm hội thảo khởi động dự án được tổ chức vào tháng 11/2021 cho đến nay l việc thực hiện Bộ Chỉ số Văn hóa quốc gia đã được nỗ lực  triển khai ở cả cấp quốc gia và tại TP. Huế,. Đồng thời nhận được sự hợp tác, hỗ trợ tích cực của rất nhiều cơ quan, tổ chức và cá nhân các chuyên gia trong nước và quốc tế.

Cụ thể, với 22 chỉ số được chia thành 4 nhóm bao quát các phương diện quan trọng nhất của phát triển bền vững, từ môi trường đến kinh tế và xã hội, Bộ chỉ số Văn hóa|2030 giúp đánh giá vai trò của văn hóa, vừa như một lĩnh vực độc lập và vừa như một thành tố xuyên suốt trong các lĩnh vực khác. Việc triển khai dự án được thực hiện theo các phương pháp và nguyên tắc mà UNESCO đề ra, đặc biệt là việc đảm bảo sự liên kết các nguồn dữ liệu do các cơ quan, đơn vị khác nhau nắm giữ…Chính vì vậy, Bộ Chỉ số Văn hóa|2030 của UNESCO đã và đang được là một khung chỉ số chuyên đề nhằm đo lường và giám sát tiến độ đóng góp của văn hóa trong việc triển khai các mục tiêu thuộc Chương trình Nghị sự 2030 vì Sự Phát triển bền vững tại cấp quốc gia và các địa phương.

Theo Phó Tổng Giám đốc phụ trách văn hóa của UNESCO Emesto Ottone R. nhấn mạnh ý nghĩa của những kết quả thực hiện Dự án. Đây sẽ là dữ liệu hình thành cái nhìn tổng quan toàn cầu về những đóng góp của văn hóa trong sự phát triển chung. Trong khi đó, Phó trưởng Ban Hợp tác, Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam Jesús Lavina khẳng định ý nghĩa của Bộ Chỉ số Văn hóa|2030 của UNESCO, đặc biệt trong việc cho biết sự tiến bộ của văn hóa, đóng góp của văn hóa đối với phát triển, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững. Dự án thu thập được nhiều dữ liệu hữu ích cho bộ chỉ số này.

Để đảm bảo nguyên tắc này, nhóm triển khai dự án của Viện VHNT quốc gia Việt Nam đã phối hợp với các đơn vị liên quan để thu thập và xử lý các dữ liệu định lượng, định tính cần thiết cho 22 chỉ số, gồm: đầu tư cho di sản, quản lý di sản bền vững, thích nghi và ứng phó với biến đổi khi hậu, thiết chế văn hóa, đóng góp của văn hóa vào GDP, việc làm trong lĩnh vực văn hóa, các doanh nghiệp văn hóa, chi tiêu của hộ gia đình cho văn hóa, kinh doanh hàng hóa và dịch vụ văn hóa, đầu tư công cho văn hóa, quản trị văn hóa, giáo dục văn hóa-nghệ thuật, giáo dục vì phát triển bền vững, giáo dục đa ngôn ngữ, đào tạo văn hóa, văn hóa vì sự gắn kết xã hội, tự do nghệ thuật, tiếp cận văn hóa, tham gia văn hóa và các quá trình tham gia. Dựa trên nguyên tắc và phương pháp xuyên suốt của Bộ chỉ số Văn hóa /2030, các kết quả của dự án có được sẽ đóng góp rất nhiều cho tổ chức, cơ quan, và địa phương trong nhân rộng và lan tỏa chiến dịch. Đồng thời giúp Việt Nam có thể đóng góp hiệu quả hơn vào bức tranh chung về hiện trạng văn hóa toàn cầu được trình bày trong báo cáo toàn cầu của dự án Chỉ số Văn hóa 2030 sẽ được công bố tại Hội nghị Thế giới về Chính sách văn hóa và Phát triển Bền vững của UNESCO (Mondiucult 2022) diễn ra vào ngày 28 và 29/9 tại Mexico.

Quỳnh Hoa

     


     

Mã QR Code ủng hộ vansudia.net


BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây