Cần những chuyển động mang tính đột phá cho văn học nghệ thuật

Cần những chuyển động mang tính đột phá cho văn học nghệ thuật
Toàn cảnh Hội nghị

Ngày 29/7, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá tình hình văn học nghệ thuật và hoạt động của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam và các Hội Văn học nghệ thuật chuyên ngành Trung ương 6 tháng đầu năm 2022.

Theo báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm của Vụ Văn hóa-Văn nghệ, tình hình dịch bệnh Covid-19 dần ổn định, cuộc sống trở lại bình thường sau gần 3 năm ảnh hưởng nặng nề. Các hoạt động văn học nghệ thuật từng bước đã phục hồi, tuy còn chậm. Các nhà hát, đơn vị nghệ thuật tiến hành dàn dựng nhiều vở diễn, chương trình nghệ thuật để phục vụ nhân dân sau thời gian dài bị đình trệ do ảnh hưởng của dịch bệnh. Bầu không khí phấn khởi sau Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng tiếp tục được truyền thông, báo chí lan tỏa với nhiều hình thức sinh động, thiết thực.

Về kết quả đã đạt được, sau Hội nghị Văn hóa toàn quốc, nhiều chương trình, dự án lớn về văn học nghệ thuật theo phê duyệt của Chính phủ đã được tích cực triển khai. Một số chương trình tiếp tục được bổ sung, như: Chương trình đầu tư chiều sâu cho phát triển văn học nghệ thuật chất lượng cao chào mừng Kỷ niệm 90 năm thành lập Nước và 100 năm thành lập Đảng, giai đoạn 2022-2025 và 2026-2030; Chương trình xây dựng ngân hàng dữ liệu số về tác giả, tác phẩm văn học nghệ thuật Việt Nam giai đoạn 2022-2030; Chương trình xây dựng không gian sáng tạo và chuyển đổi số về tác phẩm nhiếp ảnh Việt Nam…

Vu truong Van hoa Van nghe Nguyen Minh Nhut min - Cần những chuyển động mang tính đột phá cho văn học nghệ thuậtVụ trưởng Văn hóa-Văn nghệ Nguyễn Minh Nhựt trình bày báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2022.

Một số nội dung, hoạt động cụ thể của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật được đề cập cụ thể tại Hội nghị. Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam đã hoàn thiện quy trình, thủ tục kiện toàn nhân sự Chủ tịch của Hội Điện ảnh Việt Nam và Hội Nhạc sĩ Việt Nam, nhiệm kỳ 2020-2025; Tổ chức Giải thưởng văn học nghệ thuật 2021; triển khai Đề án hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật, báo chí ở Trung ương và các Hội Văn học nghệ thuật địa phương…

Hội Nhà văn Việt Nam phát động Cuộc vận động sáng tác văn học đề tài thiếu nhi; trao giải Tác giả trẻ lần thứ nhất; tổ chức gặp mặt các nhà văn tiêu biểu nhân kỷ niệm 65 năm thành lập Hội Nhà văn Việt Nam; trao Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam năm 2021 và Lễ kết nạp hội viên mới; tổ chức thành công Hội nghị Những người viết văn trẻ toàn quốc lần thứ 10 tại thành phố Đà Nẵng

Các hội chuyên ngành khác, gồm: Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Hội Mỹ thuật Việt Nam, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Hội Kiến trúc sư Việt Nam, Hội Điện ảnh Việt Nam, Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam, Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam, Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam cũng có nhiều thành tích về sáng tạo, đưa văn học nghệ thuật đến gần hơn với đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn trong giai đoạn Covid-19.

Hội nghị cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại hạn chế, như: Công tác phối hợp trong xây dựng, hoàn thiện các cơ chế, chính sách cho văn học nghệ thuật, văn nghệ sĩ vẫn chưa có những chuyển động mang tính đột phá; công tác tuyên truyền, học tập, quán triệt, cụ thể hóa, tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến đông đảo đối tượng văn nghệ sĩ còn nhiều khó khăn; việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động đối với các Hội Văn học nghệ thuật theo tinh thần các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng vẫn còn chậm; công tác tổ chức, hoạt động của nhiều hội còn nhiều khó khăn, chưa thu hút được đông đảo văn nghệ sĩ tham gia, nhất là văn nghệ sĩ trẻ.

Trong 6 tháng cuối năm 2022, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, các Hội Văn học nghệ thuật chuyên ngành Trung ương, các cơ quan có liên quan đặt ra yêu cầu tiếp tục nâng cao nhận thức, quán triệt đầy đủ, nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trên lĩnh vực Văn hóa văn nghệ; các ý kiến kết luận, chỉ đạo của các đồng chí lão đạo Đảng, Nhà nước tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; trọng tâm là bài phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị; kết luận của lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương tại các cuộc làm việc với Liên hiệp và các Hội.

Bên cạnh đó, lĩnh vực văn học nghệ thuật cần tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ văn nghệ sĩ, tăng cường tiếng nói phản biện xã hội của các hội, tham gia tích cực cùng các bộ, ngành liên quan để từng bước tháo gỡ khó khăn, tạo hành lang pháp lý cho văn hóa, văn học nghệ thuật phát triển.

LỮ MAI

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây