28.9 C
Vietnam, GF
Thứ Năm, Tháng Sáu 20, 2024

Bắc Kạn


Bắc Kạn là tỉnh miền núi, nội địa, nằm ở vùng Đông Bắc Việt Nam, giáp với 4 tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Thái Nguyên và Tuyên Quang. Tỉnh được tái lập ngày 01 tháng 01 năm 1997, hiện có 8 đơn vị hành chính (7 huyện, 1 thị xã, Ngày 11 tháng 3 năm 2015 chuyển thị xã Băc Kạn thành thành phố Bắc Kạn) với 122 xã, phường, thị trấn. Diện tích đất tự nhiên 4.859 km2, dân số 300.000 người, gồm 7 dân tộc anh em (Tày, Nùng, Kinh, Dao, Mông, Hoa và Sán Chay) sinh sống, trong đó dân tộc thiểu số chiếm hơn 80%

Giới thiệu khái quát huyện Na Rì

Giới thiệu khái quát huyện Na Rì

Giới thiệu khái quát huyện Na Rì 1. Vị trí địa lý Huyện Na Rì là huyện miền núi, nằm ở phía Đông Bắc tỉnh Bắc Kạn, có diện tích tự nhiên là 85.300,00 ha, chiếm...
Giới thiệu khái quát huyện Ngân Sơn

Giới thiệu khái quát huyện Ngân Sơn

Giới thiệu khái quát huyện Ngân Sơn 1. Điều kiện tự nhiên 1.1. Vị trí địa lý Ngân Sơn là huyện miền núi nằm ở phía Đông Bắc của tỉnh Bắc Kạn có toạ độ địa lý...
Giới thiệu khái quát huyện Pác Nặm

Giới thiệu khái quát huyện Pác Nặm

Giới thiệu khái quát huyện Pác Nặm Huyện Pác Nặm được thành lập năm 2003 theo Nghị định số 56/2003/NĐ-CP ngày 28/5/2003 của Chính phủ. Theo đó, huyện Pác Nặm được thành lập trên cơ sở...
error: Bạn muốn copy ? Đăng ký làm thành viên
X