Liên Hệ

Địa chỉ trụ sở: 20 Nam Sơn 5, Phường Hoà Cường Bắc, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
Điện thoại: Bùi Xuân Mẫn  0945583489