23.7 C
Vietnam, GF
Chủ Nhật, Tháng Năm 19, 2024

Gia Lai


Tỉnh Gia Lai có 17 đơn vị hành chính cấp huyện bao gồm 1 thành phố 2 thị xã và 14 huyện, được phân chia thành gồm có 24 phường, 14 thị trấn và 184 xã. Tỷ lệ đô thị hoá ở Gia Lai đạt đến 37,42%, mức cao so với vị thế là tỉnh miền núi, đứng thứ 2 ở Tây Nguyên sau Lâm Đồng (44,7%).

Giới thiệu khái quát huyện KBang

Giới thiệu khái quát huyện KBang

Giới thiệu khái quát huyện KBang KBang là huyện miền núi Đông Trường Sơn, nằm ở phía Đông Bắc tỉnh Gia Lai, cách Thành phố Pleiku theo quốc lộ 19 và quốc lộ Trường Sơn...
Giới thiệu khái quát huyện Ia Grai

Giới thiệu khái quát huyện Ia Grai

Giới thiệu khái quát huyện Ia Grai Huyện Ia Grai được thành lập theo Nghị định số 70/CP ngày 11-11-1996 của Chính phủ, trên cơ sở chia tách từ phần đất tây nam của huyện...
Giới thiệu khái quát huyện Ia Pa

Giới thiệu khái quát huyện Ia Pa

Giới thiệu khái quát huyện Ia Pa Huyện Ia Pa thành lập theo theo Ngịh định số 104/2002/NĐ-CP ngày 18-12-2002 của Chính phủ, trên cơ sở diện tích và dân số của 9 xã phía...
Giới thiệu khái quát huyện Đức Cơ

Giới thiệu khái quát huyện Đức Cơ

Giới thiệu khái quát huyện Đức Cơ Huyện Đức Cơ được thành lập theo Quyết định số 315/HĐBT ngày 15/10/1991 của Hội Đồng Bộ Trưởng (nay là Chính phủ); Trên cơ sở tách 04 xã...
Giới thiệu khái quát huyện Đak Pơ

Giới thiệu khái quát huyện Đak Pơ

Giới thiệu khái quát huyện Đak Pơ Huyện Đak Pơ nằm ở phía đông tỉnh Gia Lai, là huyện được thành lập theo Nghị định số 155/2003/NĐ-CP ngày 09/12/2003 của Chính phủ, trên cơ sở...
Giới thiệu khái quát huyện Đak Đoa

Giới thiệu khái quát huyện Đak Đoa

Giới thiệu khái quát huyện Đak Đoa Huyện Đak Đoa được thành lập theo Nghị định số 37/2000/NĐ-CP ngày 21-8-2000 của Chính phủ trên cơ sở phần đất phía tây của huyện Mang Yang cũ...
Giới thiệu khái quát huyện Chư Sê

Giới thiệu khái quát huyện Chư Sê

Giới thiệu khái quát huyện Chư Sê Huyện Chư Sê được thành lập theo Quyết định số 34-HĐBT ngày 17-8-1981 của Hội đồng Bộ trưởng trên cơ sở các xã Ia Tiêm, Bờ Ngoong, Al...
Giới thiệu khái quát huyện Chư Pưh

Giới thiệu khái quát huyện Chư Pưh

Giới thiệu khái quát huyện Chư Pưh Chư Pưh là huyện ở phía nam của tỉnh Gia Lai được thành lập và chính thức bắt đầu đi vào hoạt động kể từ ngày 01/01/2010, với...
Giới thiệu khái quát huyện Chư Prông

Giới thiệu khái quát huyện Chư Prông

Giới thiệu khái quát huyện Chư Prông Chư Prông là một huyện của tỉnh Gia Lai, huyện lỵ là thị trấn Chư Prông. Tên huyện được đặt theo tên ngọn núi cao nhất vùng - núi...
Giới thiệu khái quát huyện ChưPăh

Giới thiệu khái quát huyện ChưPăh

Giới thiệu khái quát huyện ChưPăh Giới thiệu sơ lược về huyện ChưPăh: Diện tích: 98.039 ha. Dân số: 73.011 người (số liệu thống kê năm 2016). Vị trí địa lý: - Bắc giáp: Tỉnh Kon Tum. - Nam giáp:...
Giới thiệu khái quát thị xã An Khê

Giới thiệu khái quát thị xã An Khê

Giới thiệu khái quát thị xã An Khê Thị xã An Khê chính thức được thành lập ngày 24/12/2003 theo Nghị định số155/2003/NĐ-CP ngày 9/12/2003 của Chính phủ trên cơ sở chia tách huyện An...
Giới thiệu khái quát thị xã Ayun Pa

Giới thiệu khái quát thị xã Ayun Pa

Giới thiệu khái quát thị xã Ayun Pa Ayun Pa là một thị xã của tỉnh Gia Lai.Thị xã được thành lập trên cơ sở toàn bộ 1.727,5 ha diện tích tự nhiên và 21.613 nhân khẩu của thị trấn...
error: Bạn muốn copy ? Đăng ký làm thành viên
X