23.7 C
Vietnam, GF
Chủ Nhật, Tháng Năm 19, 2024

Bắc Giang


Bắc Giang là một tỉnh thuộc vùng Đông Bắc Việt Nam. Về quy hoạch kinh tế trước đây Bắc Giang nằm trong vùng trung du và miền núi phía Bắc, từ năm 2012 là tỉnh nằm trong quy hoạch vùng Thủ đô Hà Nội. Tỉnh Bắc Giang có 10 đơn vị hành chính cấp huyện gồm 1 thành phố (Bắc Giang) và 9 huyện (Hiệp Hòa, Việt Yên, Sơn Động, Lục Nam, Lục Ngạn, Yên Thế, Tân Yên, Yên Dũng, Lạng Giang).

Giới thiệu khái quát huyện Hiệp Hòa

Giới thiệu khái quát huyện Hiệp Hòa

Giới thiệu khái quát huyện Hiệp Hòa Hiệp Hòa là huyện trung du nằm ở phía Tây – Nam của tỉnh Bắc Giang, diện tích tự nhiên 201.120Km2, dân số 221.843 người, phía Đông giáp...
Giới thiệu khái quát huyện Lục Ngạn

Giới thiệu khái quát huyện Lục Ngạn

Giới thiệu khái quát huyện Lục Ngạn ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN 1. Điều kiện tự nhiên 1.1. Vị trí địa lý: Lục Ngạn là một huyện miền núi của Tỉnh, nằm trên trục...
Giới thiệu khái quát huyện Tân Yên

Giới thiệu khái quát huyện Tân Yên

Giới thiệu khái quát huyện Tân Yên Ngày 6/11/1957 Chính phủ nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam) ra Nghị định số 523/TTg chia...
Giới thiệu khái quát huyện Yên Thế

Giới thiệu khái quát huyện Yên Thế

Giới thiệu khái quát huyện Yên Thế 1. Điều kiện tự nhiên: Yên Thế là huyện Miền núi nằm ở phía Tây Bắc của tỉnh Bắc Giang, có diện tích trên 303 km2, trong đó diện tích...
Giới thiệu khái quát huyện Lạng Giang

Giới thiệu khái quát huyện Lạng Giang

Giới thiệu khái quát huyện Lạng Giang Huyện Lạng Giang nằm ở toạ độ địa lý từ 21016’ đến 21018’ vĩ độ Bắc và từ 106010’ đến 106021’ kinh độ Đông; là huyện nằm ở...
error: Bạn muốn copy ? Đăng ký làm thành viên
X