Lâm Đồng

Lâm Đồng là tỉnh miền núi phía Nam Tây Nguyên có độ cao trung bình từ 800 – 1.000 m so với mặt nước biển. Lâm Đồng có 2 thành phố thuộc tỉnh và 10 huyện, 147 đơn vị hành chính cấp xã gồm 116 xã, 18 phường và 13 thị trấn

Giới thiệu khái quát huyện Lâm Hà Huyện Lâm Hà nằm ở phía Tây Bắc tỉnh Lâm Đồng, ở tọa độ vĩ tuyến 11040’ - 12005’, kinh tuyến 107057’ - 108025’. Phía Bắc giáp thành phố Đà Lạt và huyện Lạc Dương, phía Nam giáp huyện Di Linh, phía Đông...
Giới thiệu khái quát huyện Di Linh 1. Giới thiệu Di Linh là một huyện thuộc tỉnh Lâm Đồng, nằm trên cao nguyên Di Linh, ở độ cao 1000 m so với mặt nước biển. Tên Di Linh bắt nguồn từ Djiring, theo nhiều người, đây là tên của vị chủ...
Giới thiệu khái quát huyện Bảo Lâm Giới thiệu Bảo Lâm là một huyện thuộc cao nguyên Di Linh - Bảo Lộc, nằm giữa thị xã Bảo Lộc và huyện Di Linh. Huyện Bảo Lâm được thành lập theo Quyết định số 65/QĐ-CP ngày 11-7-1994 của Chính phủ, từ...
Giới thiệu khái quát huyện Đạ Tẻh Ranh giới tiếp giáp với huyện Đạ Tẻh: - Phía Bắc và Đông Bắc giáp huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng. - Phía Nam giáp huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai và phía Đông Nam giáp huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng. - Phía Tây giáp...
Giới thiệu khái quát huyện Cát Tiên Ngày 6-6-1986, Hội đồng Bộ trưởng ra Quyết định số 68-HĐBT chia huyện Đạ Huoai cũ thành 3 huyện: Đạ Huoai, Đạ Tẻh và Cát Tiên. Hiện nay, huyện Cát Tiên có thị trấn Đồng Nai và 11 xã: Đồng Nai Thượng, Quảng Ngãi,...
Giới thiệu khái quát huyện Đam Rông Điều kiện tự nhiên Đam Rông là một huyện nằm ở phía Bắc tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam. Huyện Đam Rông có diện tích là 860,9 km² chiếm 8,816% diện tích toàn tỉnh Lâm Đồng và với dân số được thống kê theo cuộc...
error: Bạn muốn copy ? Đăng ký làm thành viên
X