THÔNG TIN: Đến nay, vansudia.net đã hoàn thành xuất sắc việc giới thiệu các tỉnh, thành phố; huyện, quận, thị xã trực thuộc tỉnh, thành phố trên thư mục Địa Lý, được đông đảo bạn đọc hoan nghênh. Hiện tại vansudia.net đang xây dựng đề án lớn: Giới thiệu tất cả các xã, phường trên địa bàn 63 tỉnh, thành phố trên cả nước. Ban Biên tập kính mong nhận được sự quan tâm và các thông tin cần thiết (bản đồ hành chính và bài giới thiệu tổng quan địa lý - lịch sử - văn hóa) của chính quyền địa phương sở tại. Đề án được thực hiện từ tháng 1-2021 đến 12-2022. Trân trọng !
Liên hệ: Bùi Xuân Mẫn; Địa chỉ trụ sở: 20 Nam Sơn 5, Phường Hoà Cường Bắc, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng; Email: [email protected] ; ĐT: 0945583489

Châu Phi


Châu Phi là châu lục đứng thứ 2 trên thế giới về dân số sau châu Á và đứng thứ 3 về diện tích sau châu Á, châu Mỹ. Với diện tích khoảng 30.221.532 km2, chiếm 20,4% tổng diện tích đất đai của Trái Đất). Algeria là quốc gia có diện tích lớn châu Phichiếm khoảng 7% lãnh thổ của cả châu lục và nước nhỏ nhất là Seychelles.

Cộng hòa Xây-sen (Republic of Seychelles) Mã vùng điện thoại: 248  Tên miền Internet: .sc Vị trí địa lý: Là một quần đảo trên Ấn Độ Dương, phía đông bắc Ma-đa-gát-xca. Tọa độ: 4035 vĩ nam, 55040 kinh đông. Diện tích: 455 km2 Khí hậu: Nhiệt đới đại dương; ẩm. Nhiệt độ trung bình 26 -...
Cộng hòa U-gan-đa (Republic of Uganda) Mã vùng điện thoại: 256    Tên miền Internet: .ug Vị trí địa lý: Ở Đông Phi, giáp Xu-đăng, Kê-nia, Tan-da-ni-a, Ru-an-đa và Cộng hòa dân chủ Công-gô. Tọa độ: 1000 vĩ bắc, 32000 kinh đông. Diện tích: 241.038 km2 Thủ đô: Cam-pa-la (Kampala) Lịch sử: Trước khi người châu Âu...
Cộng hòa Tuy-ni-di (Tunisian Republic) Mã vùng điện thoại: 216   Tên miền Internet: .tn Vị trí địa lý: Ở Bắc Phi, giáp Địa Trung Hải, Li-bi và An-giê-ri. Tọa độ: 34000 vĩ bắc, 9000 kinh đông. Diện tích: 163.610 km2 Thủ đô: Tuy-nít (Tunis) Lịch sử: Tuy-ni-di vốn là đất nước của người Berber, vương...
Cộng hòa Trung Phi (Central African Republic) Mã vùng điện thoại: 236   Tên miền Internet: .cf Vị trí địa lý: Nằm ở Trung Phi, giáp Sát, Xu-đăng, Cộng hòa dân chủ Công-gô, Cộng hòa Công-gô và Ca-mơ-run. Tọa độ: 7000 vĩ bắc, 21000 kinh đông. Diện tích: 622.980 km2 Thủ đô: Ban-ghi (Bangui) Lịch sử: Năm...
Cộng hòa Tô-gô (Republic of Togo) Mã vùng điện thoại: 228   Tên miền Internet: .tg Vị trí địa lý: Nằm ở phía tây châu Phi, giáp Buốc-ki-na Pha-xô, Bê-nanh, vịnh Ghi-nê và Ga-na. Tọa độ: 8o00 vĩ bắc 1o10 kinh đông. Diện tích: 56.790 km2 Thủ đô: Lô-mê (Lome) Lịch sử: Tô-gô là vùng lãnh thổ bảo...
Cộng hòa thống nhất Tan-da-ni-a (United Repulic of Tazania) Mã vùng điện thoại: 255   Tên miền Internet: .tz Vị trí địa lý: Nằm ở Đông Nam châu Phi, bao gồm hai bộ phận: Tan-ga-ni-a nằm trên lục địa và các đảo Dan-di-ba, Pem-ba nằm trên Ấn Độ Dương, giáp U-gan-đa, Kê-ni-a, Ấn...
Cộng hòa Sát (Chad Republic) Mã vùng điện thoại: 235  Tên miền Internet: .td Vị trí địa lý: Ở Trung Phi, giáp Li-bi, Xu-đăng, Cộng hòa Trung Phi, Ca-mơ-run, Ni-giê-ri-a và Ni-giê. Tọa độ: 15000 vĩ bắc, 19000 kinh đông. Diện tích: 1.284.000 km2 Thủ đô: Nơ-gia-me-na (N'Djamena) Lịch sử: Cuối thế kỷ XIX - đầu thế kỷ...
Cộng hòa Ru-an-đa (Republic of Rwanda) Mã vùng điện thoại: 250   Tên miền Internet: .rw Vị trí địa lý: Ở Trung Phi, giáp Cộng hòa dân chủ Công-gô, U-gan-đa, Tan-da-ni-a, Bu-run-đi. Tọa độ: 2000 vĩ nam, 30000 kinh đông. Diện tích: 26.340 km2 Thủ đô: Ki-ga-li (Kigali) Lịch sử: Cuối thế kỷ XIX, Đức chiếm Ru-an-đa. Năm 1923,...
Cộng hòa liên bang Ni-giê-ri-a (Federal Republic of Nigeria) Mã vùng điện thoại: 234   Tên miền Internet: .ng Vị trí địa lý: Ở Tây Phi, giáp Ni-giê, Sát, Ca-mơ-run, vịnh Ghi-nê và Bê-nanh. Tọa độ: 10000 vĩ bắc, 8000 kinh đông. Diện tích: 923.770 km2 Thủ đô: A-bu-gia (Abuja) Lịch sử: Nhiều thế kỷ trước khi...
Cộng hòa Ni-giê (Republic of Niger) Mã vùng điện thoại: 227   Tên miền Internet: .ne Vị trí địa lý: Ở Tây Phi, giáp Li-bi, Sát, Ni-giê-ri-a, Bê-nanh, Buốc-ki-na Pha-xô, Ma-li và An-giê-ri. Tọa độ: 16o00 vĩ bắc, 8o00 kinh đông. Diện tích: 1.267.000 km2 Thủ đô: Ni-a-mây (Niamey) Lịch sử: Ni-giê bị Pháp chiếm từ cuối thế...
Cộng hòa Na-mi-bi-a (Republic of Namibia) Mã vùng điện thoại: 264    Tên miền Internet: .na Vị trí địa lý: Ở Tây Nam châu Phi, giáp Ăng-gô-la, Dăm-bi-a, Bốt-xoa-na, Cộng hòa Nam Phi và Đại Tây Dương. Tọa độ: 22000 vĩ nam, 17000 kinh đông. Diện tích: 825.418 km2 Thủ đô: Uyn-húc (Windhoek) Lịch sử: Na-mi-bi-a...
Cộng hòa Nam Phi (Republic of South Africa) Mã vùng điện thoại: 27   Tên miền Internet: .za Vị trí địa lý: Nằm ở cực nam châu Phi, giáp Na-mi-bi-a, Bốt-xoa-na, Dim-ba-bu-ê, Mô-dăm-bích, Xoa-di-len, Lê-xô-thô, Ấn Độ Dương và Đại Tây Dương. Bờ biển dài 3000 km. Tọa độ: 29o00 vĩ nam,...
error: Bạn muốn copy ? Đăng ký làm thành viên
X