21.4 C
Vietnam, GF
Thứ Tư, Tháng Ba 22, 2023

THÔNG TIN NĂM 2023

Mục Địa lí, giới thiệu các địa phương trên vansudia.net tiếp tục được bạn đọc yêu quí, số lượt truy cập lớn. Theo kế hoạch (điều chỉnh) chúng tôi sẽ hoàn thành việc GIỚI THIỆU CÁC XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN vào cuối năm 2023. Ban Biên tập kêu gọi sự quan tâm của chính quyền các cấp, các nhà tài trợ, quí bạn đọc, tạo điều kiện về: TÀI CHÍNH, CÔNG NGHỆ, NỘI DUNG, KINH NGHIỆM, để chúng tôi có thể hoàn thành đúng kế hoạch khối lượng công việc lớn, công phu, đầy tình cảm với quê hương, đất nước này.
Liên hệ: Bùi Xuân Mẫn; Địa chỉ trụ sở: 20 Nam Sơn 5, Phường Hoà Cường Bắc, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng; Email: vansudia.vn@gmail.com ; ĐT: 0945583489

Châu Phi


Châu Phi là châu lục đứng thứ 2 trên thế giới về dân số sau châu Á và đứng thứ 3 về diện tích sau châu Á, châu Mỹ. Với diện tích khoảng 30.221.532 km2, chiếm 20,4% tổng diện tích đất đai của Trái Đất). Algeria là quốc gia có diện tích lớn châu Phichiếm khoảng 7% lãnh thổ của cả châu lục và nước nhỏ nhất là Seychelles.

Cộng hòa Xây-sen (Republic of Seychelles)

Cộng hòa Xây-sen (Republic of Seychelles)

Cộng hòa Xây-sen (Republic of Seychelles) Mã vùng điện thoại: 248  Tên miền Internet: .sc Vị trí địa lý: Là một quần đảo trên Ấn Độ Dương, phía đông bắc Ma-đa-gát-xca. Tọa độ: 4035 vĩ nam, 55040...
Cộng hòa U-gan-đa (Republic of Uganda)

Cộng hòa U-gan-đa (Republic of Uganda)

Cộng hòa U-gan-đa (Republic of Uganda) Mã vùng điện thoại: 256    Tên miền Internet: .ug Vị trí địa lý: Ở Đông Phi, giáp Xu-đăng, Kê-nia, Tan-da-ni-a, Ru-an-đa và Cộng hòa dân chủ Công-gô. Tọa độ: 1000...
Cộng hòa Tuy-ni-di (Tunisian Republic)

Cộng hòa Tuy-ni-di (Tunisian Republic)

Cộng hòa Tuy-ni-di (Tunisian Republic) Mã vùng điện thoại: 216   Tên miền Internet: .tn Vị trí địa lý: Ở Bắc Phi, giáp Địa Trung Hải, Li-bi và An-giê-ri. Tọa độ: 34000 vĩ bắc, 9000 kinh đông. Diện tích:...
Cộng hòa Trung Phi (Central African Republic)

Cộng hòa Trung Phi (Central African Republic)

Cộng hòa Trung Phi (Central African Republic) Mã vùng điện thoại: 236   Tên miền Internet: .cf Vị trí địa lý: Nằm ở Trung Phi, giáp Sát, Xu-đăng, Cộng hòa dân chủ Công-gô, Cộng hòa Công-gô và...
Cộng hòa Tô-gô (Republic of Togo)

Cộng hòa Tô-gô (Republic of Togo)

Cộng hòa Tô-gô (Republic of Togo) Mã vùng điện thoại: 228   Tên miền Internet: .tg Vị trí địa lý: Nằm ở phía tây châu Phi, giáp Buốc-ki-na Pha-xô, Bê-nanh, vịnh Ghi-nê và Ga-na. Tọa độ: 8o00 vĩ...
Cộng hòa thống nhất Tan-da-ni-a (United Repulic of Tazania)

Cộng hòa thống nhất Tan-da-ni-a (United Repulic of Tazania)

Cộng hòa thống nhất Tan-da-ni-a (United Repulic of Tazania) Mã vùng điện thoại: 255   Tên miền Internet: .tz Vị trí địa lý: Nằm ở Đông Nam châu Phi, bao gồm hai bộ phận: Tan-ga-ni-a nằm trên lục...
Cộng hòa Sát (Chad Republic)

Cộng hòa Sát (Chad Republic)

Cộng hòa Sát (Chad Republic) Mã vùng điện thoại: 235  Tên miền Internet: .td Vị trí địa lý: Ở Trung Phi, giáp Li-bi, Xu-đăng, Cộng hòa Trung Phi, Ca-mơ-run, Ni-giê-ri-a và Ni-giê. Tọa độ: 15000 vĩ bắc, 19000...
Cộng hòa Ru-an-đa (Republic of Rwanda)

Cộng hòa Ru-an-đa (Republic of Rwanda)

Cộng hòa Ru-an-đa (Republic of Rwanda) Mã vùng điện thoại: 250   Tên miền Internet: .rw Vị trí địa lý: Ở Trung Phi, giáp Cộng hòa dân chủ Công-gô, U-gan-đa, Tan-da-ni-a, Bu-run-đi. Tọa độ: 2000 vĩ nam, 30000 kinh...
Cộng hòa liên bang Ni-giê-ri-a (Federal Republic of Nigeria)

Cộng hòa liên bang Ni-giê-ri-a (Federal Republic of Nigeria)

Cộng hòa liên bang Ni-giê-ri-a (Federal Republic of Nigeria) Mã vùng điện thoại: 234   Tên miền Internet: .ng Vị trí địa lý: Ở Tây Phi, giáp Ni-giê, Sát, Ca-mơ-run, vịnh Ghi-nê và Bê-nanh. Tọa độ: 10000...
Cộng hòa Ni-giê (Republic of Niger)

Cộng hòa Ni-giê (Republic of Niger)

Cộng hòa Ni-giê (Republic of Niger) Mã vùng điện thoại: 227   Tên miền Internet: .ne Vị trí địa lý: Ở Tây Phi, giáp Li-bi, Sát, Ni-giê-ri-a, Bê-nanh, Buốc-ki-na Pha-xô, Ma-li và An-giê-ri. Tọa độ: 16o00 vĩ bắc,...
Cộng hòa Na-mi-bi-a (Republic of Namibia)

Cộng hòa Na-mi-bi-a (Republic of Namibia)

Cộng hòa Na-mi-bi-a (Republic of Namibia) Mã vùng điện thoại: 264    Tên miền Internet: .na Vị trí địa lý: Ở Tây Nam châu Phi, giáp Ăng-gô-la, Dăm-bi-a, Bốt-xoa-na, Cộng hòa Nam Phi và Đại Tây...
Cộng hòa Nam Phi (Republic of South Africa)

Cộng hòa Nam Phi (Republic of South Africa)

Cộng hòa Nam Phi (Republic of South Africa) Mã vùng điện thoại: 27   Tên miền Internet: .za Vị trí địa lý: Nằm ở cực nam châu Phi, giáp Na-mi-bi-a, Bốt-xoa-na, Dim-ba-bu-ê, Mô-dăm-bích, Xoa-di-len, Lê-xô-thô, Ấn Độ...
error: Bạn muốn copy ? Đăng ký làm thành viên
X