23.8 C
Vietnam, GF
Thứ Hai, Tháng Bảy 15, 2024

Cà Mau


Tỉnh Cà Mau có 9 đơn vị hành chính cấp huyện và tương đương gồm 1 thành phố (Cà Mau) và 8 huyện (Thới Bình, U Minh, Cái Nước, Trần Văn Thời, Phú Tân, Đầm Dơi, Năm Căn, Ngọc Hiển).

Giới thiệu khái quát huyện Phú Tân - Tỉnh Cà Mau

Giới thiệu khái quát huyện Phú Tân

Giới thiệu khái quát huyện Phú Tân Huyện Phú Tân có bờ biển dài 27km, chiếm 10,6% chiều dài bờ biển toàn tỉnh, chạy dài từ cửa Mỹ Bình đến cửa sông Bảy Háp. Vùng...
Giới thiệu khái quát huyện Năm Căn

Giới thiệu khái quát huyện Năm Căn

Giới thiệu khái quát huyện Năm Căn Trước giải phóng, Năm Căn là quận thuộc tỉnh An Xuyên. Từ sau năm 1956, gồm 2 xã: Năm Căn và Viên An. Quận lỵ đặt tại xã...
Giới thiệu khái quát huyện Ngọc Hiển

Giới thiệu khái quát huyện Ngọc Hiển

Giới thiệu khái quát huyện Ngọc Hiển         Ngọc Hiển, là huyện cực nam của Tổ quốc, diện tích nuôi trồng thủy sản chiếm trên 32% diện tích tự nhiên, 98km bờ...
Giới thiệu khái quát huyện Cái Nước

Giới thiệu khái quát huyện Cái Nước

Giới thiệu khái quát huyện Cái Nước Cái Nước xưa thuộc trấn Hà Tiên, trước thế kỷ XIX dân cư nơi đây ở từng cụm rãi rác, chỉ tập trung nhiều ở thôn Tân Hưng...
error: Bạn muốn copy ? Đăng ký làm thành viên
X