30.9 C
Vietnam, GF
Thứ Sáu, Tháng Bảy 19, 2024
Giới thiệu khái quát Xã Quảng Vinh - huyện Quảng Điền - tỉnh Thừa Thiên Huế

Giới thiệu khái quát Xã Quảng Vinh

QUẢNG VINH - VỊ TRÍ - ĐẤT NƯỚC - CON NGƯỜI 1. Vị trí địa lý: Xã Quảng Vinh thuộc đồng bằng phía Nam của huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế: Xã có tổng diện tích...
Giới thiệu khái quát xã Quảng Thọ - huyện Quảng Điền - tỉnh Thừa Thiên Huế

Giới thiệu khái quát xã Quảng Thọ

GIỚI THIỆU ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, TIỀM NĂNG, THẾ MẠNH - Vị trí địa lý: Quảng Thọ là xã đồng bằng nằm về phía Nam của huyện Quảng Điền có tổng diện tự nhiên  950ha Ranh giới...
Giới thiệu khái quát xã Quảng Thành - huyện Quảng Điền - tỉnh Thừa Thiên Huế

Giới thiệu khái quát xã Quảng Thành

SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH VÀ ĐIỀU KIỆN TƯ NHIÊN - Quá trình thành lập: Năm 1983 xã được chia tách từ xã Quảng Lộc thành 2 xã là: Quảng An và Quảng Thành và...
Giới thiệu khái quát xã Quảng An - huyện Quảng Điền - tỉnh Thừa Thiên Huế

Giới thiệu khái quát xã Quảng An

- Diện tích: 11,87 km2 (theo niên giám thống kê năm 2017) - Dân số: 7.924 người (theo niên giám thống kê năm 2017) - Vị trí địa lý: Quảng An là một vùng thấp trũng nằm cuối hạ...
Giới thiệu khái quát xã Quảng Phước - huyện Quảng Điền - tỉnh Thừa Thiên Huế

Giới thiệu khái quát xã Quảng Phước

- Diện tích: 1.269,14 ha - Dân số: 1.978 hộ với  7.103 khẩu - Vị trí địa lý: Xã Quảng Phước nằm cuối hạ lưu sông Bồ ven Phá Tam Giang, xã gồm có 6 thôn, trong đó 3...
Giới thiệu khái quát thị trấn Sịa - huyện Quảng Điền - tỉnh Thừa Thiên Huế

Giới thiệu khái quát thị trấn Sịa

- Diện tích: 11,93 km2 (theo niên giám thống kê năm 2014). - Dân số: 10.335 người (theo niên giám thống kê năm 2014). - Địa giới hành chính: Phía Đông giáp xã Quảng Phước; Phía...
error: Bạn muốn copy ? Đăng ký làm thành viên
X