32.5 C
Vietnam, GF
Chủ Nhật, Tháng Ba 3, 2024

Phú Yên


Phú Yên bao gồm 1 thành phố tỉnh lỵ, 1 thị xã và 7 huyện với 112 đơn vị cấp xã, bao gồm 16 phường, 8 thị trấn và 88 xã.

huyện Đông Hoà - Tỉnh Phú Yên

Giới thiệu khái quát huyện Đông Hoà

Giới thiệu khái quát huyện Đông Hoà ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN 1.1 Vị trí địa lý Huyện Đông Hoà là huyện thuộc vùng duyên hải miền Nam Trung Bộ, vừa có đồng bằng, vừa có đồi...
huyện Tây Hòa - Tỉnh Phú Yên

Giới thiệu khái quát huyện Tây Hòa

Giới thiệu khái quát huyện Tây Hòa Tây Hòa là một huyện thuộc tỉnh Phú Yên, được thành lập theo Nghị định số 62/2005/NĐ-CP, ngày 16/5/2005 của Chính Phủ và chính thức đi vào hoạt...
huyện Tuy An - Tỉnh Phú Yên

Giới thiệu khái quát huyện Tuy An

Giới thiệu khái quát huyện Tuy An Điều kiện tự nhiên 1. Vị trí địa lý Tuy An là một huyện đồng bằng ven biển Nam Trung Bộ, nằm về phía Bắc tỉnh Phú Yên, với bờ...
huyện Sông Hinh - Tỉnh Phú Yên

Giới thiệu khái quát huyện Sông Hinh

Giới thiệu khái quát huyện Sông Hinh Sông hinh là là một huyện miền núi nằm phía Tây nam tỉnh Phú yên, tọa độ địa lý từ 12045' đến 13006' độ vĩ Bắc và 108040'...
huyện Phú Hòa - Tỉnh Phú Yên

Giới thiệu khái quát huyện Phú Hòa

Giới thiệu khái quát huyện Phú Hòa Phú Hòa nằm ở giữa tỉnh Phú Yên, phía Bắc giáp huyện Tuy An, phía Nam giáp huyện Tây Hòa, phía Đông giáp thành phố Tuy Hòa, phía Tây giáp với huyện Sơn...
error: Bạn muốn copy ? Đăng ký làm thành viên
X