Tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị định số 131/2013/NĐ-CP

Sáng 7/4 Cục Bản quyền tác giả (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)  đã tổ chức hội nghị tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị định số 131/2013/NĐ-CP ngày 16-10-2013 của Chính phủ. Hội nghị được tổ chức tại Hà Nội với mục đích nhằm tổng kết 10 năm thi hành Nghị định 131/2013/NĐ-CP về các điều khoản xử phạt hành chính, hành lang về pháp lý đã thực thi, nhằm đáp ứng yêu cầu của đời sống. 

Theo đó, tại Báo cáo về việc thực thi Nghị định số 131/2013/NĐ-CP, cho biết, Nghị định đi vào thực tiễn đã góp phần tạo bước chuyển biến, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của các đối tượng thực thi, ý thức tôn trọng quyền tác giả, quyền liên quan từ các cơ quan, đơn vị sử dụng tác phẩm nói riêng và từ các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân kinh doanh khi khai thác, sử dụng tác phẩm. Qua 10 năm triển khai, Nghị định đã tích cực thúc đẩy, khuyến khích các hoạt động sáng tạo, phổ biến các giá trị văn học, nghệ thuật và khoa học, phục vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đồng thời góp phần thu hút đông đảo văn nghệ sĩ trong và ngoài nước sáng tác nhiều tác phẩm có giá trị.

Tuy nhiên, việc thực thi Nghị định vẫn còn những tồn tại, bất cập, chủ yếu do mức xử phạt đối với các hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan còn thấp; mức phạt tiền chỉ dựa vào hành vi, không căn cứ vào mức độ gây thiệt hại của hành vi. Mặc dù, trên thực tế lực lượng thanh tra đã chủ động chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị cơ sở tích cực tuyên truyền, nhắc nhở thực hiện quyền tác giả, quyền liên quan, nhưng nhiều tổ chức, cá nhân vẫn cố tình trì hoãn, né tránh, thậm chí không hợp tác, gây khó khăn cho cơ quan chức năng. Đặc biệt, những năm gần đây, số vụ việc vi phạm quyền tác giả ở lĩnh vực biểu diễn âm nhạc ngày càng gia tăng. Do một số quy định pháp luật hiện nay đang có những điểm chưa phù hợp trong việc bảo vệ quyền tác giả…

Vì vậy, tại hội nghị, các đại biểu có những kiến nghị, góp ý một số nội dung sửa đổi, bổ sung Nghị định số 131/2013/NĐ-CP để phù hợp hơn với tình hình thực tế, như bổ sung các hành vi vi phạm mới phải bị xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan; bổ sung hình thức xử phạt với hành vi mới; nâng cao mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm; bổ sung các biện pháp khắc phục hậu quả vi phạm…nhằm đảm bảo quyền tác giả được thực thi một cách nghiêm minh.

M.H

 

 

     


     

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây