Tuần phim kỷ niệm 80 năm ‘Đề cương về Văn hóa Việt Nam’ và ngày thống nhất đất nước

8 bộ phim sẽ được chiếu phục vụ công chúng miễn phí trong Tuần phim kỷ niệm 80 năm ra đời ‘Đề cương về văn hóa Việt Nam’ và 48 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Ngày 17/4, tin từ Điện ảnh Quân đội nhân dân cho biết, Tuần phim kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về văn hóa Việt Nam” (1943 – 2023) và 48 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2023) sẽ có 8 bộ phim được chiếu phục vụ công chúng miễn phí.

Tuần phim diễn ra từ ngày 24 đến 27/4 tại rạp chiếu phim Điện ảnh Quân đội nhân dân, số 17 Lý Nam Đế, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

1 min 37 - Tuần phim kỷ niệm 80 năm 'Đề cương về Văn hóa Việt Nam' và ngày thống nhất đất nướcCảnh trong phim “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”. Ảnh: TL

Các tác phẩm điện ảnh phim truyện và phim tài liệu trình chiếu trong tuần phim có chủ đề về văn hóa, đất nước, con người Việt Nam và con đường thống nhất đất nước đầy gian khổ và hào hùng của dân tộc.

Phim được chiếu trong Tuần phim gồm “Sinh mệnh”, “Khúc mưa”, “Cha cõng con”, “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” (phim truyện); “Hóa giải”, “Ngày cuối của chiến tranh”, “Sống và kể lại”, “Còn lại với thời gian” (phim tài liệu).

Tuần phim nhằm tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa lịch sử, giá trị lý luận, thực tiễn, sức sống lâu bền và quá trình kế thừa, vận dụng, phát triển những nội dung cốt lõi của “Đề cương về Văn hóa Việt Nam” trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và công cuộc đổi mới, phát triển bền vững của đất nước hiện nay.

Đồng thời, khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhân tố quyết định làm nên thắng lợi vĩ đại của dân tộc, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Từ ý nghĩa của các tác phẩm điện ảnh trong tuần phim, đội ngũ những người làm điện ảnh mong muốn góp phần khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần đoàn kết, phát huy những giá trị văn hóa, sức mạnh, sáng tạo trong con người Việt Nam, góp phần tạo nguồn lực nội sinh và động lực để xây dựng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam.

Thế Vũ

 

     


     

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây