Xây dựng cơ chế đặc thù để Hà Nội phát huy vai trò đầu tàu, thúc đẩy phát triển vùng đồng bằng sông Hồng

Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Chương trình hành động số 23-CTr/TU ngày 3/2/2023 thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 23/11/2022 của Bộ Chính trị về ‘Phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045’.

Mot goc Thu do Ha Noi min - Xây dựng cơ chế đặc thù để Hà Nội phát huy vai trò đầu tàu, thúc đẩy phát triển vùng đồng bằng sông HồngMột góc Thủ đô Hà Nội. (Ảnh: Duy Linh).

Chương trình hành động số 23 đưa ra 29 chỉ tiêu cụ thể, trong đó, có 10 chỉ tiêu về phát triển kinh tế; 5 chỉ tiêu về phát triển văn hóa, xã hội; 5 chỉ tiêu về phát triển đô thị và 9 chỉ tiêu về xây dựng Đảng.

Các chỉ tiêu này đã được cụ thể hóa và được thông qua tại Chương trình hành động số 16-CTr/TU ngày 26-8-2022 của Thành ủy triển khai thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TƯ ngày 5-5-2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Chương trình hành động số 23 xác định 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện các chỉ tiêu nêu trên, trong đó nêu rõ quan điểm đổi mới tư duy phát triển và đẩy mạnh quyết tâm của các cấp, các ngành về nhiệm vụ xây dựng và phát triển vùng, nhất là liên kết vùng, quan hệ đối ngoại, phân bổ nguồn lực, nguồn nhân lực nhằm khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của vùng, giải quyết các vấn đề quốc gia tại vùng, các vấn đề liên ngành, liên vùng.

Hà Nội sẽ tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách phát triển và liên kết vùng, trước hết là tham gia ý kiến, cùng các bộ, ngành Trung ương tập trung hoàn thành và phê duyệt Quy hoạch vùng đồng bằng sông Hồng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, khẩn trương triển khai tổ chức lập Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 bảo đảm tính liên kết, đồng bộ, phát triển nhanh, bền vững, phù hợp với vị trí địa lý, kinh tế, chính trị, văn hóa và đặc thù của Thủ đô.

Thành phố sẽ phối hợp Bộ Tư pháp, các bộ, ngành Trung ương đề nghị xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi) để có những cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội, phát huy vai trò của Thủ đô Hà Nội là đầu tàu, động lực thúc đẩy phát triển vùng Thủ đô, vùng đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.

Đồng thời, xây dựng các cơ chế, chính sách đủ mạnh, tăng cường phân quyền, phân cấp cho Hội đồng điều phối Vùng Thủ đô để nâng cao hiệu quả điều phối, liên kết vùng, tập trung vào một số lĩnh vực chủ yếu như: Phát triển hạ tầng, xúc tiến đầu tư, xử lý các vấn đề về môi trường liên tỉnh, phát triển các cụm liên kết ngành.

Hà Nội phấn đấu đi đầu trong xây dựng vùng đồng bằng sông Hồng trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại, dịch vụ, giáo dục-đào tạo, khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số đứng đầu cả nước, ngang tầm với các nước phát triển trong khu vực và quốc tế.

Về phát triển đô thị và hạ tầng, Hà Nội sẽ phát triển đô thị thông minh, hiện đại, có bản sắc, tạo hiệu ứng lan tỏa, liên kết vùng đô thị phía bắc và cả nước; tập trung hình thành một số cực tăng trưởng mới; từng bước tạo ra chùm đô thị, các đô thị vệ tinh, mô hình phát triển đô thị theo định hướng giao thông (TOD) đi đôi với quản lý chặt chẽ việc phát triển nhà ở cao tầng và gia tăng dân số tại khu vực đô thị trung tâm.

Thành phố phấn đấu đến năm 2025 có từ 3 đến 5 huyện phát triển thành quận và đến năm 2030 có thêm từ 1 đến 2 huyện phát triển thành quận.

VIỆT HOÀNG

 

     


     

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây