Giới thiệu khái quát quận Cẩm Lệ

Giới thiệu khái quát quận Cẩm Lệ

Giới thiệu khái quát quận Cẩm Lệ

Cẩm Lệ là một quận mới của thành phố Đà Nẵng được thành lập theo Nghị định 102/NĐ-CP ngày 05/8/2005 của Chính phủ, trên cơ sở phường Khuê Trung của quận Hải Châu và 03 xã Hoà Thọ, Hoà Phát, Hoà Xuân của huyện Hoà Vang để lập 06 phường: Khuê Trung, Hoà Thọ Đông, Hoà Thọ Tây, Hoà Phát, Hoà An và Hoà Xuân thuộc quận Cẩm Lệ với diện tích tự nhiên là 3.375 ha, dân số đến nay gần 90000 người, mật độ trung bình 987người/km2.

Qua hơn 10 năm đi vào hoạt động, tình hình kinh tế-xã hội của quận đã đạt được những kết quả đáng khích lệ: tổng giá trị sản xuất tăng bình quân 19,5%/năm giá trị ngành công nghiệp-xây dựng tăng bình quân 18,3%/năm, trong đó công nghiệp dân doanh tăng trưởng bình quân gần 31,8%/năm giá trị ngành thương mại-dịch vụ tăng bình quân 25%/năm giá trị ngành nông nghiệp bình quân giảm 3,2%/năm các lĩnh vực quy hoạch đô thị, văn hoá xã hội được tập trung giải quyết tốt, mức sống người dân tăng lên đáng kể, quốc phòng-an ninh được giữ vững.

Trong định hướng phát triển đến năm 2020, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Cẩm Lệ đã xác định: “Nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng, phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị, xây dựng sự đồng thuận xã hội, tạo chuyển biến quan trọng trên các lĩnh vực, trong đó tập trung quy hoạch, giải toả đền bù, đầu tư kết cấu hạ tầng đô thị, ưu tiên huy động mọi nguồn lực giải quyết việc làm, ổn định cuộc sống cho các hộ dân trong vùng quy hoạch giải toả, giảm nghèo hiệu quả đẩy mạnh phát triển công nghiệp và dịch vụ. Đẩy mạnh phát triển giáo dục-đào tạo, văn hoá cơ sở, y tế, chăm sóc sức khoẻ nhân dân. Thực hiện tốt cải cách hành chính, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng với nhiệm vụ trong tình hình mới. Tăng cường tiềm lực quốc phòng, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu trên, tư tưởng chủ đạo suốt cả nhiệm kỳ là: Nâng cao năng lực lãnh đạo, phát huy mọi nguồn lực, đoàn kết, sáng tạo, xây dựng quận Cẩm Lệ phát triển toàn diện và bền vững.

     


     

Mã QR Code ủng hộ vansudia.net


BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây