HĐND tỉnh Nghệ An quyết nghị thông qua Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Đây là nội dung quan trọng được HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII thông qua tại Kỳ họp thứ 13 tổ chức vào chiều 5/5 tại TP. Vinh; làm cơ sở để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt trong thời gian tới.

Toan canh Ky hop thu 13 HDND tinh Nghe An khoa XVIII nhiem ky 2021 2026 min - HĐND tỉnh Nghệ An quyết nghị thông qua Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050Toàn cảnh Kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Ảnh: Thành Duy.

Các đồng chí: Thái Thanh Quý – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Nam Đình – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Như Khôi – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đồng chủ tọa kỳ họp.

Dự kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các vị đại biểu HĐND tỉnh.

Quy hoạch đặt ra mục tiêu phát triển đến năm 2030 xây dựng Nghệ An trở thành tỉnh khá của cả nước, kinh tế phát triển nhanh và bền vững, mang đậm bản sắc văn hóa xứ Nghệ; là trung tâm của khu vực Bắc Trung Bộ về thương mại, y tế, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, công nghiệp và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, có khả năng chống chịu cao với thiên tai, thời tiết khắc nghiệt và thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng cao; các giá trị văn hóa, lịch sử và truyền thống, hệ sinh thái rừng, biển, đảo được bảo tồn và phát huy; quốc phòng, an ninh và chủ quyền biển, đảo được bảo đảm vững chắc.

Trong các mục tiêu cụ thể, trên lĩnh vực kinh tế, Nghệ An đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) bình quân thời kỳ 2021 – 2030 đạt khoảng 10,5 – 11%/năm. Cơ cấu GRDP: Ngành công nghiệp – xây dựng chiếm 42 – 42,5%; ngành dịch vụ chiếm 39 – 39,5%; ngành nông, lâm, thủy sản chiếm 13,5 – 14%; và thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 4,5 – 5%.

GRDP bình quân đầu người năm 2030 đạt khoảng 7.500 – 8.000 USD. Tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo đạt trên 24% GRDP tỉnh. Năng suất lao động tăng bình quân 10 – 11%/năm. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng bình quân khoảng 12%/năm. Huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội thời kỳ 2021 – 2030 đạt khoảng 1.650 nghìn tỷ đồng.

Dinh huong phat trien khong gian Quy hoach tinh Nghe An min - HĐND tỉnh Nghệ An quyết nghị thông qua Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050Định hướng phát triển không gian Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Ảnh: Thành Duy.

Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 xác định các nhiệm vụ trọng tâm để tạo đột phá phát triển gồm: Phát triển 2 khu vực động lực tăng trưởng, gồm: Thành phố Vinh mở rộng và Khu Kinh tế Đông Nam Nghệ An mở rộng.

Thực hiện 3 đột phá chiến lược là: Hoàn thiện đồng bộ thể chế, chính sách; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh mang tính cạnh tranh vượt trội gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền bảo đảm quản lý thống nhất, phát huy tính chủ động, sáng tạo và trách nhiệm của các cấp, các ngành. Tập trung xây dựng, tạo bước đột phá về hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội theo hướng đồng bộ, hiện đại để đáp ứng yêu cầu phát triển; trong đó, ưu tiên phát triển hạ tầng giao thông chiến lược. Phát triển toàn diện nguồn nhân lực, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo gắn với phát huy giá trị văn hóa, con người Nghệ An. Tập trung phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao.

Hình thành và phát triển 4 hành lang kinh tế, gồm: Hành lang kinh tế ven biển gắn với trục Quốc lộ 1, đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông, đường ven biển, đường sắt quốc gia và đường biển, hành lang kinh tế đường Hồ Chí Minh, hành lang kinh tế Quốc lộ 7A và hành lang kinh tế Quốc lộ 48A; trong đó, phát triển hành lang kinh tế ven biển là trọng tâm.

Phát triển năm lĩnh vực trụ cột gồm: Phát triển công nghiệp, trọng điểm là công nghiệp chế biến, chế tạo; công nghiệp hỗ trợ; Phát triển thương mại, dịch vụ, nhất là dịch vụ giáo dục và đào tạo, y tế chất lượng cao; Phát triển du lịch dựa trên 3 loại hình chính gồm du lịch văn hóa – lịch sử, du lịch nghỉ dưỡng, giải trí và thể thao biển và du lịch sinh thái, mạo hiểm gắn với cộng đồng; Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; Phát triển kinh tế biển gắn với đảm bảo quốc phòng – an ninh.

Tập trung đầu tư 6 trung tâm đô thị: Đô thị Vinh mở rộng, đô thị Hoàng Mai (phát triển gắn với Quỳnh Lưu), đô thị Thái Hòa (phát triển gắn với Nghĩa Đàn), đô thị Diễn Châu, đô thị Đô Lương, đô thị Con Cuông.

Quy hoạch tỉnh Nghệ An cũng xác định tầm nhìn đến năm 2050 Nghệ An là tỉnh phát triển nhanh, bền vững, toàn diện, văn minh, hiện đại và mang đậm bản sắc văn hóa xứ Nghệ; phát triển cân đối, hài hòa giữa các vùng, miền và trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh; là động lực phát triển quan trọng của khu vực Bắc Trung Bộ; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân đạt mức cao; các giá trị văn hóa, lịch sử và truyền thống, hệ sinh thái rừng, biển, đảo được bảo tồn và phát huy.

Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Nghệ An, gần 3 năm qua các cơ quan, đơn vị của tỉnh đã tích cực, nghiêm túc, đầu tư nhiều thời gian, công sức để xây dựng dự thảo Quy hoạch tỉnh và đã được Hội đồng thẩm định Quốc gia thẩm định thông qua, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho ý kiến.

Việc HĐND tỉnh thông qua Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 là một trong những khâu then chốt cuối cùng để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh, dự kiến vào tháng 5/2023.

Qua đó, tạo hành lang pháp lý quan trọng trong định hướng, quản lý toàn diện các hoạt động phát triển kinh tế – xã hội, phát triển không gian lãnh thổ trên địa bàn tỉnh; là cơ sở để tỉnh hiện thực hóa các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, phấn đấu đến năm 2030 xây dựng Nghệ An trở thành tỉnh khá của cả nước; năm 2050 là tỉnh phát triển nhanh, bền vững, toàn diện, văn minh, hiện đại và mang đậm bản sắc văn hóa xứ Nghệ.

Thành Duy

 

     


     

Mã QR Code ủng hộ vansudia.net


BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây