Phát hành cuốn sách ‘Thủ tướng Phan Văn Khải và những quyết sách chiến lược’

Phát hành cuốn sách 'Thủ tướng Phan Văn Khải và những quyết sách chiến lược'

Cuốn sách 'Thủ tướng Phan Văn Khải và những quyết sách chiến lược.'

Cuốn sách thể hiện những hoạt động nổi bật nhất của Thủ tướng Phan Văn Khải trong lĩnh vực kinh tế, văn hóa-xã hội, giáo dục, ngoại giao qua các tài liệu, tư liệu được chọn lọc từ lưu trữ quốc gia.

Nhà Xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật vừa phát hành cuốn sách “Thủ tướng Phan Văn Khải và những quyết sách chiến lược.

Cuốn sách thể hiện những hoạt động nổi bật nhất của Thủ tướng Phan Văn Khải trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa-xã hội, giáo dục, ngoại giao qua các tài liệu, tư liệu được chọn lọc từ lưu trữ quốc gia.

Ông Phan Văn Khải (25/12/1933-17/3/2018) – nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, đại biểu Quốc hội các khóa VIII, IX, X, XI; nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và Nhà nước Việt Nam, người cộng sản kiên trung, suốt đời phấn đấu cho độc lập, tự do của dân tộc, hạnh phúc của nhân dân và lý tưởng xã hội chủ nghĩa.

Với hơn 70 năm hoạt động cách mạng, từ khi tham gia phong trào cách mạng đến khi đảm nhiệm cương vị đứng đầu Chính phủ, cuộc đời của ông Phan Văn Khải gắn liền với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước cũng như trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cả nước đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Trên các cương vị là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, ông Phan Văn Khải luôn trăn trở, tìm tòi, tâm huyết với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, góp phần cùng với Trung ương Đảng, Chính phủ lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiến hành công cuộc đổi mới, đưa đất nước ra khỏi khủng hoảng kinh tế-xã hội, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, giữ vững ổn định chính trị-xã hội, tăng cường quốc phòng-an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế, đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử.

Cuốn sách “Thủ tướng Phan Văn Khải và những quyết sách chiến lược” được Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước phối hợp với Nhà Xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật tổ chức biên soạn nhân kỷ niệm 90 năm ngày sinh của ông.

Cuốn sách thể hiện những hoạt động nổi bật nhất của Thủ tướng Phan Văn Khải trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa-xã hội, giáo dục, ngoại giao qua các tài liệu, tư liệu được chọn lọc từ lưu trữ quốc gia.

Cuốn sách gồm 3 phần, mỗi phần có các bài được sắp xếp theo chủ đề và trình tự thời gian, diễn biến của sự kiện: “Những quyết sách về kinh tế”; “Những quyết sách về văn hóa-xã hội; “Những quyết sách về đối ngoại, ngoại giao.” Tài liệu được công bố toàn văn hoặc lược trích, chú giải rõ nguồn nên rất đáng tin cậy.

Với tất cả những tình cảm yêu mến sâu sắc dành cho vị lãnh đạo tài ba, giàu tâm huyết và trách nhiệm, Ban Biên soạn đã cố gắng chọn lọc, tập hợp những tài liệu tiêu biểu nhất để người đọc có thể cảm nhận, hình dung về con người và phong cách làm việc của Thủ tướng Phan Văn Khải, từ đó khẳng định những đóng góp to lớn, những nỗ lực trong cuộc đời mà ông đã cống hiến cho Nhà nước và dân tộc./.

(TTXVN/Vietnam+)

 

 

 

 

     


     

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây