Phê duyệt dự án phát triển thủy sản bền vững trị giá 2.600 tỷ đồng

Phê duyệt dự án phát triển thủy sản bền vững trị giá 2.600 tỷ đồng

Dự án nhằm tạo động lực hỗ trợ khai thác hải sản xa bờ bền vững. Ảnh: VGP.

Dự án dự kiến được triển khai tại 6 địa phương: Hải Phòng, Thái Bình, Thanh Hóa, Bình Định, Khánh Hòa, Kiên Giang, nhằm đầu tư hạ tầng phục vụ khai thác hải sản và các mục tiêu phát triển thủy sản bền vững.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ký quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Phát triển thủy sản bền vững, ngày 13/6. Cơ quan chủ quản của Dự án là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), với sự tài trợ của Ngân hàng Thế giới (World Bank), Tổ chức Sáng kiến thương mại bền vững (IDH) và Tổ chức Quốc tế về bảo tồn Thiên nhiên (WWF).

Dự án sẽ được thực hiện trong 6 năm, tại 6 tỉnh/thành phố: Hải Phòng, Thái Bình, Thanh Hóa, Bình Định, Khánh Hòa và Kiên Giang, với tổng vốn đầu tư 115,6 triệu USD (tương đương hơn 2.600 tỷ đồng).

Trong đó, vốn vay World Bank là 83,6 triệu USD, vốn viện trợ không hoàn lại của IDH và WWF là 1,61 triệu USD và vốn đối ứng khoảng 30,4 triệu USD.

Mục tiêu cụ thể của dự án là đầu tư hạ tầng phục vụ khai thác hải sản gồm xây dựng, nâng cấp các cảng cá thuộc các trung tâm nghề cá lớn, các cảng cá loại I, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá cấp vùng theo hướng hiện đại, đồng bộ.

Qua đó, tạo động lực hỗ trợ khai thác hải sản xa bờ, nâng cao hiệu quả khai thác, giảm tổn thất sau thu hoạch, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo và tháo gỡ thẻ vàng của IUU của Ủy ban châu Âu.

Dự án cũng nhằm xây dựng cơ sở hạ tầng cho ngành kiểm ngư phục vụ khai thác, bảo vệ nguồn lợi hải sản hiệu quả, bền vững. Tăng cường năng lực quản lý, tổ chức sản xuất, chống khai thác bất hợp pháp, không khai báo, không theo quy định (IUU), quản lý bền vững nguồn lợi thủy sản. Giảm tổn thất sau khai thác hải sản, giảm dịch bệnh, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. Nâng cao năng lực quản lý ngành thủy sản.

Dự án dự kiến được triển khai thành các tiểu dự án nhỏ. Nội dung các hợp phần gồm: Đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển thủy sản bền vững; xây dựng mới 2 cảng cá động lực tại các trung tâm nghề cá lớn tại Khánh Hòa và Kiên Giang; nâng cấp, sửa chữa 3 cảng cá loại I và cảng cá kết hợp khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đảo Bạch Long Vĩ (Hải Phòng), cảng cá Lạch Hới và Lạch Bạng (Thanh Hóa); xây dựng mới cảng cá loại I ở Thụy Tân (Thái Bình) và khu neo đậu tránh trú bão cấp vùng Tam Quan (Bình Định).

Bên cạnh đó, dự án cũng tập trung cho các hạng mục phi công trình như nâng cao năng lực quản lý khai thác hải sản thực hiện chống đánh bắt bất hợp pháp IUU, ứng dụng công nghệ tiên tiến trong sản xuất giống nuôi biển, nuôi tôm thương phẩm; nâng cấp, hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về thủy sản; hỗ trợ quản lý, giảm rác thải nhựa trong khai thác, nuôi trồng thủy sản.

Bộ NN&PTNT sẽ phối hợp với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Ngoại giao, Giao thông vận tải, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Chủ tịch UBND các tỉnh/thành phố: Thái Bình, Hải Phòng, Thanh Hóa, Bình Định, Khánh Hòa, Kiên Giang thực hiện dự án.

Phương Thảo

 

 

 

     


     

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây